Seminarium voor Orthopedagogiek

Seminarium voor Orthopedagogiek, al meer dan 80 jaar een begrip in speciaal en passend onderwijzen

Landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum

Open de corporate folder van het Seminarium voor Orthopedagogiek

Het Seminarium voor Orthopedagogiek is een landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum met een breed palet van diensten op het gebied van opleidingen, professionaliseren, advies, coaching, begeleiding en praktijkgericht onderzoek voor: leraren en professionele opvoeders, coaches en hulp- en dienstverleners van kinderen en volwassenen, waarvan de leef- en opvoedingssituatie specialistische ondersteuning en begeleiding vraagt.

De diensten worden georganiseerd vanuit regiokantoren die te vinden zijn in de regio's:

Speciaal Onderwijzen

De focus is gericht op het veld van Speciaal Onderwijzen. Het gaat daarbij om de opleidingen die gericht zijn op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het beroepsonderwijs. Aan alle activiteiten ligt het beginsel ten grondslag, dat deze van betekenis moet zijn voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van de kinderen en jongeren die voor hun ontwikkeling aangewezen zijn op passend onderwijzen.

Door een gericht en goed vormgegeven opleidingsaanbod en haar specialisaties Gedrag, Leren en Begeleiden wil het Seminarium voor Orthopedagogiek bijdragen aan de verhoging van de individuele kwaliteit van leraren en daarmee het kwaliteit van het onderwijs.

Expertisecentra

In de expertisecentra van het Seminarium voor Orthopedagogiek wordt kennis ontwikkeld en gedeeld. De expertisecentra werken hiervoor nauw samen met externe contacten als verenigingen, beroepsgroepen en partners in binnen- en buitenland. Het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft vijf expertisecentra:

Professionele sprekers

Wilt u extra deskundigheid toevoegen aan uw eigen studiedag of conferentie? Binnen de verschillende expertisecentra zijn sprekers die (een deel) van uw programma kunnen verzorgen.

Onderzoeksvragen

De expertisecentra van het Seminarium voor Orthopedagogiek zijn het aanspreekpunt voor vragen over onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen uw organisatie. Kennisontwikkeling, intervisie en collegiale consultatie staan hierbij centraal.

Neem contact op met het expertisecentrum van uw keuze om de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn u graag van dienst.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van het betreffende expertisecentrum. Zij zijn bereikbaar via de regiokantoren van het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten